Hjælp til projektering

På hjemmesiden findes det meste af det materiale, der skal bruges i projekteringsfasen ved såvel større som mindre projekter. Produktdata og snittegninger kan udskrives som læsevenlige datablade, og i menuen til venstre finder du dokumentation på energi, lyd, brand og indeklima.

Har du brug for detaljeret information og konkrete beregninger på vinduesløsninger, vil det ofte være hurtigere og nemmere at kontakte Primos projektafdeling. Vi rådgiver gerne og naturligvis uforpligtende. Vi er gerne behjælpelige med dokumentation af energikrav og -værdier mv.

Kontakt vores projektafdelingen på projekt@primovinduer.dk eller på telefon 70 11 12 33

Energikrav og -mærkning

Generelle energikrav til vinduer og døre

Fra den 1, januar 2016 er det Bygningsreglementet BR15 der er gældende i Danmark. I skemaet nedenfor kan du se hvorledes kravene er til de forskellig bygningsformer.

Nybyggeri: I forbindelse med nybyggeri skal der altid foretages en energirammeberegning, som dokumentation for at det samlede energibehov ikke overskrider en fastsat grænseværdi. Grænseværdien afhænger af bygningens anvendelse.

Ombygning: Ved ombygning eller facadevis udskiftning af vinduer er der et systemkrav til vinduerne. E-ref må ikke være mindre end -33kWh/m2 pr. år. Regnet på et enkeltfags oplukkelig vindue på 1230x1480mm.

Tilbygning: I forbindelse med tilbygninger dokumenteres de energimæssige bestemmelser nu ved hjælp af energiramme-beregningen – eller som alternativ må elementernes gennemsnitlige U-værdi maksimalt være 1,40 W/m2K og vinduesarealet højst være 22 % af det samle­de etageareal.

Energimærkning

PRIMO Vinduer kan på forlangende oplyse U-værdi for et konkret element.

Sikkerhed

PRIMO vinduer og døre leveres med alle typer sikkerhedsglas

Lamineret glas:
2 eller flere lag glas som lægges sammen med elastiske plastfolier. Glasstumperne vil “hænge sammen”, hvis glasset knuses. Styrken er ikke større end styrken i hvert enkelt glaslag.

 • Hærdet glas:
 • Granulerer i små uskarpe stykker. Styrken er 3-5 gange større end ved almindeligt glas.
 • Hærdet/lamineret glas:
 • En kombination af hærdet og lamineret glas.

Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader (BR10 4.3). (DS/INF 119, SBi-anvisning 230).

Hygiejne

Go´ hygeiejne – også et krav til vinduer

De høje krav til hygiejnen i f.eks. fødevareindustrien medfører også store krav til de vinduer og døre, der skal sidde i bygninger, hvor god hygiejne er et must – det være sig sygehuse, daginstitutioner, fødevarevirksomheder m.v.

Både udvendige og indvendige vindues- og dørpartier skal være glatte i overfladen, lette at rengøre, og f.eks. kunne tåle højtryksspuling og daglig vask med meget effektive rengøringsmidler. PRIMO vinduer og døre lever op til de skrappeste krav om rengørings-venlighed og robusthed i overfladen.

Adgangsforhold og last

Adgangsforhold og last

I Bygningsreglementet stilles krav om højde af dørtrin på max. 25 mm incl. fuge, for at lette adgangen for handicappede og gangbesværede. (BR10 3.2.1 stk.3).

Dette krav opfyldes af alle Primo døre på nær skyde-kip dør og foldedør

Last

Vores elementer tjener kun til facadelukning, eller indvendige skillevægge. De kan og må ikke være bærende.

Lyddæmpende ruder

PRIMO vinduer og døre kan leveres med lyddæmpende ruder

Termoruder med asymmetrisk opbygning (4 og 6 mm rude) virker lyddæmpende med op til 35 dB i støjreduktion. Med special-lamineret glas kan støjreduktionen øges yder­ligere til over 40 dB.

PRIMO vinduer og dørprofilers opbyg­ning i separate kamre er ligeledes med til at opbremse lyd-bølgerne. Plast er desuden et “dødt” materiale, der bidrager til lydreduktionen. PRIMO vinduer og døre bidrager således i højere grad til lydisoleringen end andre vinduesmaterialer, da plast er et mere homogent, tættere og tungere materiale.

 Lydprøve: Sidebundhængte med termorude

 Lydprøve: Sidebundhængte med termorude ilagt støbelaminat

 Lydprøve: Sidebundhængte med argonfyldt termorude

 Lydprøve: Sidebundhængte med lamineret argonfyldt termorude

 Info vdr. lydprøve

 

Brand

Plastprofiler mindsker risikoen for spredning af brand

PRIMO vindues- og dørprofiler er svært antændelige efter DIN 4102, de brænder ikke ved egen flamme og taber ikke flammende dråber. PRIMO vinduer og døre bidrager således ikke til spredning af branden, og medvirker ikke til spærring af flugtveje. Moderne boligindretning med syntetiske materialer er årsag til væsentlig større afgasning af klorbrinte under en brand end PVC-vinduerne i sig selv.

Redningsåbning

PRIMO vinduer kan udføres med løs post, hvor det kræves, for at et mindre vindue kan fungere som redningsåbning.
En redningsåbning er typisk et vindue i en ydervæg. Redning af personer gennem en redningsåbning kan lade sig gøre, hvis den har en fri højde og bredde på tilsammen 1,5meter, hvor højden er mindst 0,6 meter og bredden mindst 0,5 meter (_SBi-anvisning 230 5.2) Se også BR10 5.2 Flugtveje og redningsforhold.

 Brandtest

 Brandtest fuldskala

 Brand risikovurdering

Indeklima

Vores produkter er naturligvis indeklima-mærkede

PRIMO vinduer og døre er certificeret efter Dansk Indeklima Mærkning. Plast- og plast/alu vinduer afgiver ingen skadelige stoffer til omgivelserne og er medvirkende til at skabe et sundt og allergivenligt indeklima. Plast kan som materiale aldrig danne råd og svamp.

PRIMO vinduer og døre er meget tætte. Det er derfor nødvendigt at udlufte regelmæssigt efter gældende regler. PRIMO vinduer og døre kan leveres med 30 cm2 friskluftventiler pr. ramme.

 Se vores Indeklima rapport her

Udbudsbeskrivelse

Udbudsbeskrivelse

Udbudsbeskrivelsen tjener som skabelon og udkast til konkrete udbud og skal tilpasses den konkrete sag; tilpasning sker ved at fjerne overflødig tekst.

Er der behov for yderligere vejledning – f.eks. vedrørende beskrivelse af funktionsglas, indbrudssikring m.v. – kontakt Primo Vinduers tekniske afdeling v/Henrik Pedersen  e-mail: hrp@primovinduer.dk
Download udbudsbekrivelse i Word-format

 

Få et lynhurtigt og gratis online-tilbud

Vi laver gerne et helt uforpligtende og gratis online-tilbud på lige den løsning, der passer bedst til dig og dit hus.

Vi garanterer:

 • 100% gennemsigtighed
 • En skræddersyet løsning i de bedste materialer
 • Et ærligt svar fra de bedste eksperter på området
 • Professionel rådgivning i øjenhøjde

 

 

Få et lynhurtigt og gratis online-tilbud

Vi laver gerne et helt uforpligtende og gratis online-tilbud på lige den løsning, der passer bedst til dig og dit hus.

Vi garanterer:

 • 100% gennemsigtighed
 • En skræddersyet løsning i de bedste materialer
 • Et ærligt svar fra de bedste eksperter på området
 • Professionel rådgivning i øjenhøjde

 

Plast vindue, alu vindue, døre mm. - du får 10 års udvidet garanti
preloader