Hjælp til projektering - Primo Vinduer

Hjælp til projektering

På hjemmesiden findes det meste af det materiale, der skal bruges i projekteringsfasen, ved såvel større som mindre projekter. Produktdata og snittegninger kan udskrives som læsevenlige datablade.

Har du brug for detaljeret information og konkrete beregninger på vinduesløsninger, vil det ofte være hurtigere og nemmere at kontakte vores kundecenter. Vi rådgiver gerne og naturligvis uforpligtende. Vi er gerne behjælpelige med dokumentation af energikrav og -værdier mv.

Kontakt vores kundecenter på info@primovinduer.dk eller på telefon 70 11 12 33.

Generelle energikrav til vinduer og døre

Fra den 1, januar 2016 er det Bygningsreglementet BR15 der er gældende i Danmark. I skemaet nedenfor kan du se hvorledes kravene er til de forskellig bygningsformer.

Nybyggeri: I forbindelse med nybyggeri skal der altid foretages en energirammeberegning, som dokumentation for at det samlede energibehov ikke overskrider en fastsat grænseværdi. Grænseværdien afhænger af bygningens anvendelse.

Ombygning: Ved ombygning eller facadevis udskiftning af vinduer er der et systemkrav til vinduerne. E-ref må ikke være mindre end -33kWh/m2 pr. år. Regnet på et enkeltfags oplukkelig vindue på 1230x1480mm.

Tilbygning: I forbindelse med tilbygninger dokumenteres de energimæssige bestemmelser nu ved hjælp af energiramme-beregningen – eller som alternativ må elementernes gennemsnitlige U-værdi maksimalt være 1,40 W/m2K og vinduesarealet højst være 22 % af det samle­de etageareal.

Energimærkning

PRIMO Vinduer kan på forlangende oplyse U-værdi for et konkret element.

PRIMO vinduer og døre leveres med alle typer sikkerhedsglas

Lamineret glas:
2 eller flere lag glas som lægges sammen med elastiske plastfolier. Glasstumperne vil “hænge sammen”, hvis glasset knuses. Styrken er ikke større end styrken i hvert enkelt glaslag.

  • Hærdet glas:
  • Granulerer i små uskarpe stykker. Styrken er 3-5 gange større end ved almindeligt glas.
  • Hærdet/lamineret glas:
  • En kombination af hærdet og lamineret glas.

Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader (BR10 4.3). (DS/INF 119, SBi-anvisning 230).

Go´ hygeiejne – også et krav til vinduer

De høje krav til hygiejnen i f.eks. fødevareindustrien medfører også store krav til de vinduer og døre, der skal sidde i bygninger, hvor god hygiejne er et must – det være sig sygehuse, daginstitutioner, fødevarevirksomheder m.v.

Både udvendige og indvendige vindues- og dørpartier skal være glatte i overfladen, lette at rengøre, og f.eks. kunne tåle højtryksspuling og daglig vask med meget effektive rengøringsmidler. PRIMO vinduer og døre lever op til de skrappeste krav om rengørings-venlighed og robusthed i overfladen.

Adgangsforhold og last

I Bygningsreglementet stilles krav om højde af dørtrin på max. 25 mm incl. fuge, for at lette adgangen for handicappede og gangbesværede. (BR10 3.2.1 stk.3).

Dette krav opfyldes af alle Primo døre på nær skyde-kip dør og foldedør

Last

Vores elementer tjener kun til facadelukning, eller indvendige skillevægge. De kan og må ikke være bærende.

PRIMO vinduer og døre kan leveres med lyddæmpende ruder

Termoruder med asymmetrisk opbygning (4 og 6 mm rude) virker lyddæmpende med op til 35 dB i støjreduktion. Med special-lamineret glas kan støjreduktionen øges yder­ligere til over 40 dB.

PRIMO vinduer og dørprofilers opbyg­ning i separate kamre er ligeledes med til at opbremse lyd-bølgerne. Plast er desuden et “dødt” materiale, der bidrager til lydreduktionen. PRIMO vinduer og døre bidrager således i højere grad til lydisoleringen end andre vinduesmaterialer, da plast er et mere homogent, tættere og tungere materiale.

Vi har vinduer- og døre af mange forskellige typer. På den måde kan du finde netop det, som du søger. Hvis du har svært ved at overskue det store udvalg, så hjælper vores vinduesrådgivere dig gratis, så du får det rette produkt til netop dit projekt.

Det danske vejr stiller krav. Krav til ordentlige materialer og gennemprøvede konstruktioner. Vi mener, at ordentlige vinduer er billigst i det lange løb. Vi mener minimal behov for vedligehold bør være en selvfølge. Vores program er omfattende, men uanset hvilket produkt du vælger, kan du forvente lang levetid og minimale krav til vedligehold.

Vi ved, hvordan man laver vinduer. Så enkelt er det. Vi har gjort det i 45 år, hvor vi lige fra starten har været blandt de førende inden for den teknologiske udvikling af vinduesprofiler til bolig og erhverv.

Vi har vinduesrådgivere klar til at give dig den bedste vejledning til netop dit projekt. Du kan altid ringe og få et uforpligtende tilbud fra en af vores mange dygtige rådgivere.

Vi er en 100 procent danskejet virksomhed, som i mere end 45 år har arbejdet på at vinduer og døre i topkvalitet. Det danske vejr kan være en hård omgang for vinduer og døre, så der skal dansk design og kvalitet til, for at du kan nyde dine vinduer i mange år. Alle vores produkter produceres på vores fabrik i Lintrup lige syd for Kongeåen. Vores dygtige medarbejdere sætter en ære i at gøre det ordentligt. Vi fremstiller et solidt dansk produkt. Dansk håndværk når det er bedst.

Vi tilbyder 10 års garanti, fordi vi stoler på kvaliteten af de vinduer og døre, som vi sender ud fra vores produktionscenter i Lintrup. Vi har en lang tradition for ordentligt håndværk, så du kan glæde dig over dine nye vinduer og døre i mange år.