Teknisk viden

Redningsåbninger, funktionskrav og indbrudssikring

Redningsåbninger og funktionskrav

For alle bygninger gælder en række lovkrav til redningsåbninger og flugtveje. Disse krav fremgår af det gældende bygningsreglement (BR15). Spørg os gerne, hvis du er i tvivl.


Vindue som redningsåbning

Redning af personer gennem en redningsåbning kan lade sig gøre, hvis den har en fri højde og bredde på tilsammen 1500 mm, hvor højden er mindst 600 mm og bredden mindst 500 mm. Er redningsåbningen placeret tæt på terræn, f.eks. mindre end ca. 2m over terræn, hvor risikoen for personskader i tilfælde af evakuering er minimal, vil det være forsvarligt at have en mindre højde på redningsåbningen.

Bemærk: Der kan lokalt være særlige regler/krav til en redningsåbning, kontakt din lokale brandmyndighed, hvis du er i tvivl.
Kilde: vinduesindustrien.dk

Krav om fri passage gennem dør

Den fri bredde måles med døren åbnet 90 grader og er den mindste afstand mellem døren og den modsatte karm (se tegning). En fri bredde på 770 mm tillader de fleste personer i kørestol at passere, men en fri bredde på 870 mm anbefales, da fx personer i manuelle kørestole kan have brug for ekstra plads til betjening af drivringe.

Der henvises i øvrigt til det til enhver tid gældende bygningsreglement vedrørende særlige forhold, så som regler og anbefalinger for brugere med syns- eller bevægelseshandicap. Læs mere på bygningsreglementet.dk.
Kilde: sbi.dk, SBi-anvisning 230 om Bygningsreglement 2010

Stop tyven

Primo Vinduer anbefaler en række indbrudshæmmende foranstaltninger, som kan være med til at sinke indbrud og besværliggøre flugtveje for tyven:
Jo flere lukkepunkter en dør har, desto vanskeligere er den at bryde op. Vores facadedøre har som standard 3- eller 5-punkts lukke- og slutblik, og terrassedørene 4-punktslukke med pilzsikring. Paskvilen kan tilbydes med hagekolver.

I øvrigt anbefaler vi følgende for ekstra sikring af boligen:

  • PN-sikringsbeslag er en god, ekstra sikring
  • Det samme er lamineret glas
  • Greb med nøgle eller kodelås lukker af for tyvens flugtvej
  • Glaslisten sidder indvendigt i indadgående elementer
  • Ruden er særligt vanskelig at fjerne, når glasset er limet i karm-/rammekonstruktionen